Ďalšie ponúkané Služby

  • »  kopírovacie služby a PC tlač ... viac
  • »  výpočtová technika - poradenstvo, systémová integrácia ... viac
  • »  elektronické registračné pokladnice ... viac
  • »  predaj spotrebného kancelárskeho materiálu ... viac

Výhody

Zľavy ...
20% z ceny pre začínajúce firmy
a živnostníkov počas 2 rokov

Ceny ...
zodpovedajú rozsahu skutočne
poskytnutých služieb

Rozsah ...
presne podľa potreby klienta

Úspora ...
nákladov na účtovníctvo vo firme